Телевидение консерватории

Отдел организован Приказом Ректора № 300 от 30.11.2016 г.